Vrije tijd en informatie

 

Inspiratie over vakantiemogelijkheden, sporten, vrijetijdsbesteding, ... voor gezinnen én kinderen/jongeren met een beperking:

In de volgende hyperlink vind je de brochure van Windekind zelf met verschillende vakantiemogelijkheden en vrijetijdsbesteding.

Vakantiemogelijkheden en vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren met een beperking.

 

 

Inspiratie waar je meer informatie kan vinden rond een beperking of problematiek:

Voor informatie, tips en activiteiten rond autisme, kan je o.a. terecht op de websites van Vlaamse Vereniging Autisme, Participate Autism en Autisme Centraal.

 

 

Samen met tal van partnerorganisaties geeft Jeugdwerk Voor Allen vorming en ondersteuning aan het jeugdwerk. Zo werken we samen met een bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en jongeren met een beperking, gezinnen die leven in armoede, kinderen en jongeren met een migratieachtergrond, ... Zodat ieder(e) kind of jongere zelf kan kiezen hoe die zijn/haar vrije tijd invult. Download hier de brochure: inclusieve speelpleinen

 

 

brochure pesten aanpakken

Brochure Pesten Aanpakken. Downloadlink: pesten aanpakken

 

 

Ontdek hier de links naar enkele interessante websites:

https://www.muisjesensitief.nl

https://www.kauwsieradenenmeer.nl

https://www.deouders.be

http://www.smogjemee.be

https://www.unikproducts.be

https://hannibalvakanties.be

https://www.ankerpunt.be