BuBaO/BuSO Ervaringsleren

 

Het Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs organiseert onderwijs voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking, zowel op vlak van motoriek als cognitieve mogelijkheden. Men kan hier terecht vanaf de leeftijd van 2.5 jaar tem 21 jaar.

 

Krachtige leer- en leefomgeving

 

Niet het cognitief leren maar het welbevinden van de leerlingen staat centraal. Door het aanbieden van een veilige en gestructureerde omgeving kunnen deze kinderen tot leren komen. De leerlingen worden uitgedaagd om zoveel mogelijk te exploreren en te experimenteren. Zo worden de leerlingen zich bewust van zichzelf en de omgeving.

We willen onze leerlingen leren om enerzijds betrokken te zijn en anderzijds invloed uit te oefenen op de omgeving.


Een belangrijke doelstelling voor deze doelgroep is om, ieder op zijn eigen unieke manier, duidelijk te maken wat ze wel of niet willen en wat hun voorkeuren of wensen zijn. Het onderwijsaanbod is om deze reden ervaringsgericht en voor sommige domeinen functioneel georganiseerd. We streven naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de leerlingen. Samen zoeken we met de leerlingen naar wat ze zelf kunnen doen en stimuleren we hun om dit verder te ontplooien.

 

 

De leerlingen binnen de afdeling ervaringsleren hebben ieder verschillende mogelijkheden en zorgvragen. In samenspraak met de ouders en het multidisciplinair team wordt er een individueel traject uitgestippeld op maat van de leerling. We zoeken naar zinvolle doelstellingen die bijdragen aan hun ontwikkeling.

 

Afhankelijk van de leeftijd, zorgvragen en mogelijkheden worden de leerlingen in klassen ingedeeld. Er wordt gekozen om af en toe klasoverschrijdend te werken zodat het aanbod voor de leerlingen nog meer kan worden afgestemd op hun noden. Op deze manier proberen we ook de wereld van de leerlingen stapsgewijs te vergroten. Ze maken kennis met andere leerlingen en leerkrachten.

 

Interdisciplinaire werking

Gezien de grote noden op vlak van onderwijs en zorg is er binnen deze afdeling een sterke samenwerking tussen leerkrachten, paramedici én opvoeders (vanuit MFC Onderweg). De opvoeders zorgen mee voor dagelijkse ondersteuning op vlak van verplaatsing, verzorging, voeding en veiligheid. Ze organiseren dit in functie van specifieke zorgbehoeften bij de leerlingen.