In de kijker

In de kijker

Het Balanske

Het Balanske is een vrijetijdszorgcentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking, en hun gezin.

Klik hier om de infobrochure te downloaden: Balanske infobrochure

ONZE WERKING


Type Basisaanbod

We bieden BASISAANBOD aan op 2 locaties:

 

In Don Bosco Sint Lambertus: hier werken we samen met de gewone school. Omwille van de infrastructuur beperken we ons tot 3 klassen (max.32 leerlingen)
Op de campus van Windekind zelf: hier werken we geïntegreerd met type 4. (kinderen met een motorische beperking)

 

filmpje: speelleer- en leerklassen

 

download hier de brochure: brochure Basisaanbod

flyer traject op maat: traject op maat

Onze vrije plaatsen:

Type Basisaanbod in Don Bosco Sint Lambertus: 2022-2023: VOLZET

Type Basisaanbod in campus Windekind: 2022-2023: 5 plaatsen

 

Type 4

 

filmpje: Instapklas en kleuterklas

filmpje: Leerweg 1 - totale ontplooiing met nadruk op de cognitieve ontwikkeling

filmpje: Leerweg 2 - totale ontplooiing met nadruk op cognitieve ontwikkeling via functionele verwerking

filmpje: Ervaringsleren - totale ontplooiing met nadruk op het invloed uitoefenen op de omgeving en functionele leeractiviteiten 

filmpje: therapie en verzorging

filmpje: LO en Muvo

 

download hier de brochure: brochure type 4

Onze vrije plaatsen:
2022-2023: 30 plaatsen

 

Welkom in Windekind

 

Windekind is een buitengewone basis- en secundaire school in het centrum van Leuven.

Het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) richt zich op kinderen tussen 2,5 en 13 jaar (max. 15 jaar):

  • met een lichamelijke, (neuro-)motorische en eventueel bijkomende beperking (type 4);
  • met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen (tijdelijk) niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs (type basisaanbod).

Het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) biedt opleidingsvorm 1 aan en richt zich op jongeren tussen 13 en 21 jaar:

  • met een lichamelijke, (neuro-)motorische en eventueel bijkomende beperking (type 4).

Binnen Windekind is er ook een Multifunctioneel Centrum (MFC) en een ondersteuningsteam type 4.

 

Meer info kan u verder lezen op deze website.

 

Dankbaar en blij voor het vertrouwen dat u ons geeft, willen we ons samen met u 100% inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. We willen dat ieder kind zich bij ons thuis voelt. Van daaruit bouwen we (buitengewone) ondersteuning uit voor uw kind. Elk kind met zijn eigen mogelijkheden en beperktheden helpen we om volgens zijn eigen tempo te ontwikkelen. We werken daarbij graag met u samen!