Onderwijs aan huis

 

Tijdelijk onderwijs aan huis

Is je kind langdurig afwezig wegens ziekte of ongeval, of is het chronisch ziek, dan heeft het onder bepaalde voorwaarden een tijdelijk recht op 4 lestijden per week onderwijs aan huis.

 

Een kind heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis wanneer hij/zij:

 • Langdurig of chronisch ziek is, of met moederschapsverlof.

  • Langdurig ziek betekent dat je kind meer dan 21 dagen na elkaar wegens ziekte of ongeval niet naar school kan. Weekend- en vakantiedagen tellen mee. Je bewijst dat met een ziektebriefje van je huisarts of van een specialist.

  • Chronisch ziek betekent dat je kind een terugkerende behandeling krijgt en daarvoor elke keer opnieuw een korte tijd niet naar school kan. De behandeling is gespreid over minstens 6 maanden. Je bewijst dat met een ziektebriefje van een specialist.

 • Een diagnose bij ziekte en toestemming krijgt van de arts.

 • Ingeschreven is in een school van het basisonderwijs of van het secundair onderwijs.

 • Verblijft op een redelijke afstand van de school: voor het buitengewoon onderwijs op maximum 20 km.

  • Die verblijfplaats kan ook een andere plaats zijn dan de woonplaats van de ouders. 

  • Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, moet de school geen tijdelijk onderwijs aan huis organiseren, maar kan dat wel. Het ministerie van Onderwijs zal dan ook de school vergoeden.

 • Minstens één van de ouders gaat akkoord en doet de aanvraag. Ook een pleegouder of voogd mag tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen.

 

 

Permanent onderwijs aan huis

Een kind heeft recht op permanent onderwijs aan huis wanneer hij/zij:

 • Door een beperking niet naar school kan
 • Wel onderwijsbegeleiding aankan 

 

Voor meer informatie kan je terecht bij onze contactpersoon Marie Schokkaert (016/24.11.10).