BuBaO - GOK

 

In onze school staat alles in het teken van groei!
Groeien doen wij, Windekind, samen met de ouders en de leerlingen.
Dit schooljaar willen wij vanuit GOK werken rond verbinding.
Verbinding tussen ouders, leerlingen en de school.

 

                                                                            

 

De afkorting GOK staat voor het streven naar Gelijke Onderwijskansen. Dit trachten wij als school te bereiken door de ouderbetrokkenheid te verhogen.

 

Verbinding tussen ouders en school is erg belangrijk! Als school is dit één van onze topprioriteiten. Vanuit verbinding kan vertrouwen groeien en komen we tot de kracht om er samen voor te gaan en samen met leerlingen en ouders een mooi leerpad te bewandelen. 

 
Onze aandachtspunten zijn:

 - Contact met onze ouders

 - Duidelijke schriftelijke en mondelinge communicatie

 - Vergroten van de kennis rond ouderondersteuning via vorming

 - Drempelverlagende en positief verhogende initiatieven t.a.v. kansarme en anderstalige ouders

 - Oog voor diversiteit op school