Fiscale aftrek giften

Al meer dan 40 jaar kan VZW Windekind fiscale attesten afleveren aan haar donoren.

Dit heeft Windekind in staat gesteld de grote groep kwetsbare kinderen en jongeren met de juiste zorg en onderwijs te omringen. Eind 2022 is deze erkenning stopgezet door FodFin.

Sinds 1 januari 2023 is er daarom een nieuwe regeling uitgewerkt.

VZW Windekind Onderwijs heeft bij de Koning Boudewijnstichting een projectrekening geopend waarmee ze nieuw verzorgingsmateriaal, schoolbanken en vooral ook onderhoudswerken aan het oude gedeelte van de school mag financieren.

Alle giften op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van KBS met vermelding van de referentie 623/3809/80040 komen automatisch bij ons terecht.

Giften vanaf 40€ per jaar geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art 145/33WIB). 

Als je digitale vingers hebt, kan je de gift ook doen via deze link: https://donate.kbs-frb.be/actions/PRA-WindekindLeuven?lang=nl_NL

De projectrekening loopt door tot eind 2024 maar kan hernieuwd worden ifv de noden en behoeften die de school heeft. 

 

Nieuw is dat vanaf 1 januari 2024 de VZW Windekind MFC van FodFin de erkenning gekregen heeft om in eigen naam fiscale attesten af te leveren. En dit voor de periode 2024-2027.

Giften overgeschreven vanaf 2024 op rekeningnummer BE11 4314 7830 5148 op naam van VZW Windekind MFC en voor zover de gift op jaarbasis gelijk of hoger is dan 40€ geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het gestorte bedrag. 

 

Windekind Onderwijs en Windekind MFC dankt alle gulle donoren van gisteren, vandaag en morgen!