Fiscale aftrek giften

Gedurende meer dan 40 jaar kon de VZW Windekind voor de giften >40€ een fiscaal attest afleveren aan onze donoren.

Dit heeft Windekind in staat gesteld de grote groep kwetsbare kinderen en jongeren met de juiste zorg en onderwijs te omringen.

Sinds 1 januari 2023 is deze erkenning vervallen. De reden is dat VZW Windekind ook onderwijs organiseerde en hiervoor betoelaagd werd. De enige optie die overbleef, was het gedeelte zorg af te splitsen en in een nieuw op te richten VZW onderbrengen.

Op 10 oktober 2023 werd de VZW Windekind MFC opgericht.

Op naam van deze VZW werd een aanvraag ingediend om de erkenning over te nemen. Wegens een administratief probleem zal deze erkenning maar kunnen ingaan voor giften die we vanaf 1 januari 2024 ontvangen.
Om onze trouwe donoren een oplossing te geven, hebben we via de Koning Boudewijnstichting een projectdossier geopend op naam van Windekind Onderwijs om op deze wijze toch de giften fiscaal aftrekbaar te maken.

Via de website en via de brieven aan onze donoren worden jullie op de hoogte gehouden.