BuBaO type basisaanbod

 

1 - campustraject: BASISAANBOD in Don Bosco Sint-Lambertus

 

Onze DROOM: SAMENWERKING met en in een school voor gewoon onderwijs om maximale KANSEN te bieden aan ELK  kind                                                                             


WAAROM?


Buitengewoon onderwijs en gewoon onderwijs onder 1 dak: mogelijkheden om vormen van inclusief onderwijs te verkennen en vorm te geven.

 

 

WAAROM IN DON BOSCO SINT-LAMBERTUS? (Waversebaan 95 3001 Heverlee)

 

• Gelijklopende VISIE op ZORG
• GELOOF in de DOELEN van het ‘1-campustraject’
• GASTVRIJE schoolomgeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften met aandacht voor zowel de traag- als de snel lerende kinderen.
• Bereidheid om SAMEN vorm te geven aan een HAALBAAR SAMENWERKINGSTRAJECT 

 

 

WAT DOEN WE SAMEN? 

• Speeltijden
• Projecten: peter/meter - diversiteit - OW-thema’s - tutorlezen - theater - schoolactiviteiten: Mos, verkeer, feesten, … 

• Klasoverschrijdende activiteiten

• Professionalisering van beide leerkrachtenteams

 

 

WERKING VAN BASISAANBOD? 

 

De specifieke werking van type Basisaanbod blijft behouden
• Kleine klasgroepen met verschillende niveaugroepen
• Handelingsgericht werken
• Multidisciplinair team: leerkrachten + therapeuten (logo & psychomotoriek) + ortho 

 

 

DOEL? 

 


Voor de leerlingen van de beide scholen:

• maximale ontwikkelingskansen bieden vanuit het samen gaan van beide onderwijscontexten.
• een verrijkte ervaring door klasoverschrijdende contacten en projecten (bv. OW-project, meter-/peterschap, LO en zwemmen) tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Ze leren binnen de context van het project immers omgaan met verschillen tussen kinderen, leren sociale vaardigheden, krijgen meer inzicht in het oplossen van relationele problemen…
• het bestaande voordeel van een klaswerking (eigen vaste klasgroep) die maximaal is afgestemd op hun behoeften (dus ofwel binnen het gewoon ofwel binnen het buitengewoon onderwijs) blijven behouden.

• leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften zijn zo beter voorbereid op functioneren in onze inclusieve samenleving.
• leerlingen met een verslag basisaanbod kunnen naar dezelfde vestiging gaan als hun broer of zus, wat de aanpassing in de nieuwe context vergemakkelijkt.
• de overgang van gewoon naar buitengewoon onderwijs, en vice versa, vergt minder aanpassing voor de leerling (locatie van de school, contacten met vriendjes, herkenbaarheid van de gewone school, … blijven behouden)
• het hanteren van eenzelfde doelenkader (ZILL) maakt het makkelijker om vanuit een breed zorgcontinuüm nog beter op maat van élk kind te werken

 

Voor beide scholen: 

• het project creëert een breed zorgcontinuüm waarbinnen we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van onderstaande leerlingen:

o leerlingen met een bovengemiddelde begaafdheid
o leerlingen met een normale begaafdheid en normaal lopende ontwikkeling
o leerlingen met een normale begaafdheid met leerstoornissen
o leerlingen bij wie het zorgcontinuüm van het gewoon onderwijs doorlopen is, en die nood hebben aan meer gespecialiseerd onderwijs

• de lerarenteams maken kennis met elkaars organisatie van onderwijs
• meer voeling met het gemeenschappelijk curriculum van het gewoon onderwijs enerzijds en met IAC en specifieke onderwijsbehoefen anderzijds
• we delen de expertise uit beide onderwijsvormen met elkaar. 

 

Een ‘samen gedragen’-zorg voor alle leerlingen waar ze ook school lopen. 

 

                                                                        

 

download hier de brochure: brochure Basisaanbod