BuSO type 4 OV 1

 

Het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) organiseert een aanbod op maat voor jongeren tussen 13 en 21 jaar met een motorische en/of meervoudige problematiek. 

We bereiden de jongeren zo goed mogelijk voor op het leven na de school op vlak van WONEN, WERKEN en VRIJE TIJD. 

 

Doelen

Wij willen dat onze jongeren groeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid, dat ze hun mogelijkheden volledig ontwikkelen, dat ze zich goed voelen en volwaardig deel uitmaken van onze samenleving. Daarnaast verliezen we de functionele vaardigheden en de zelfredzaamheid niet uit het oog aangezien dit een belangrijk onderdeel is in de groei naar volwassenheid. 

 

BuSO Windekind bestaat uit een subafdeling OV 1+ en een subafdeling ervaringsleren.

 

Om tegemoet te komen aan de cognitieve mogelijkheden van de leerlingen binnen OV 1+ wordt de cluster van WERKEN uitgebreid met LEREN. Hierin situeren zich vakken zoals Project Algemene Vakken, Engels, … .

 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leerlingen leren omgaan met anderen. We bieden dan ook relationele en seksuele vorming aan. Dit gebeurt thematisch, steeds rekening houdend met de mogelijkheden van de leerlingen.

De jongeren worden voorbereid op het functioneren binnen een dagcentrum, een tehuis of binnen vrijwilligerswerk. Waar mogelijk werken we samen met begeleid werken (bv. Magda) en Konekt.

 

Onderwijs op maat

Binnen OV 1+ organiseren we twee klasgroepen: BuSO 1 en BuSO 2. We zetten sterk in op differentiatie. O.b.v. leeftijd, cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden stippelen we voor elke leerling zoveel mogelijk een traject op maat uit en worden de leerlingen ingedeeld in verschillende  groepen.

 

Vanaf de leeftijd van 18 jaar organiseren we een specifieke finaliteitswerking, waarbij de nadruk ligt op persoonlijke toekomstplanning, ervaring opdoen met een sociaal maatschappelijke training of stage.

 

Interdisciplinaire samenwerking

Om een sterk onderwijsaanbod te realiseren werken we nauw samen met de paramedici op school (interne ondersteuners). Op die manier is het interdisciplinair werken sterk aanwezig in onze school. De klemtoon ligt op de ondersteuning van de onderwijsnoden van onze leerlingen in de klascontext.