Cyclisch proces van handelingsplanning


= Het kader om een kwaliteitsvol onderwijsaanbod vorm te geven vanuit ontwikkelingsdoelen.
=> Een curriculum op maat, aangepast aan de noden en mogelijkheden van elke leerling.

 

 

We bouwen steeds een individueel leertraject uit en zorgen voor ZORG OP MAAT. Om een goed kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, volgen we een cyclisch proces van handelingsplanning:

  • Starten met een uitgebreid beeld van het kind
  • Een individueel handelingsplan met concrete ontwikkelingsdoelen en bijhorende aanpak en hulpmiddelen
  • Meermaals overleg met het multidisciplinair klasteam om doelen en aanpak te evalueren en bij te sturen
  • Bespreking in samenwerking met de ouders