Dierbaarste partner

 

Ouders als onze dierbaarste partner ...

Om te beginnen willen we dat ouders hier ervaren dat ze op elk moment met vragen, zorgen, bedenkingen, … contact kunnen opnemen.
Omdat ouders in het buitengewoon onderwijs met een groot schoolteam te maken krijgen, is er een ‘contactpersoon’: dezelfde maatschappelijk werker die met hen de fasen van inschrijving heeft doorlopen. Bij haar kan de ouder steeds terecht, zij helpt, geeft vragen door aan de desbetreffende medewerker ... zolang de ouder dit nodig heeft ... tot de ouder zelf zijn weg kent in onze organisatie.

 

Ouders ontdekken, samen met ons, welk de weg is voor hun kind ...

Daarnaast proberen we hen zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de evolutie van hun kind.

 

Ouders op weg met lotgenoten ...

Ouders hebben nood om elkaar te ontmoeten; als lotgenoten vinden ze heel veel steun en begrip bij elkaar.

 

Naast informele contacten, organiseren we dan ook geregeld contacten met de ouders op verschillende manieren:

  • Oudercontacten
  • Via het heen-en-weerschrijftje - agenda
  • Telefonisch - brieven
  • Eventueel huisbezoeken
  • Extra uitnodiging voor een gesprek op school rond evolutie en IHP
  • Ouderkliekje: ouders komen samen om klasmaterialen te maken
  • Windekindkrant 
  • De schoolraad (inspraakorgaan onderwijs)
  • De gebruikersraad (inspraakorgaan MFC)

Het is een enorme uitdaging voor een school buitengewoon onderwijs om ouders goed op te vangen, samen met hen hun traject te gaan en te volgen. Hun bezorgdheid en betrokkenheid zorgen dan ook voor een groot engagement, door alle medewerkers, binnen een school voor buitengewoon onderwijs.