Multifunctioneel Centrum (MFC)

 

Wij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘tRede. Zij bestaan uit 14 organisaties die ondersteuning bieden aan personen met een beperking in de regio. 

 
Wij bieden een breed aanbod aan specifieke ondersteuningsvormen voor kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met een lichamelijke,

(neuro-)motorische en eventueel bijkomende beperking en hun gezin. 

 
Doelen

Wij willen dat onze kinderen en jongeren groeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid, dat ze hun mogelijkheden volledig ontwikkelen, dat ze volwaardig deel uitmaken van onze samenleving en dat ze zich goed voelen. 

 
We geloven in de mogelijkheden van elk kind. We vinden dat elk kind en zijn/haar gezin recht hebben op een aanbod op maat dat flexibel aangepast kan worden doorheen de tijd en naargelang de zorgnoden.

 
Aanbod

Schoolaanvullende dagopvang

De kinderen krijgen tijdens de schooldagen ondersteuning van het MFC. Dit bestaat uit therapie (logopedie, kinesitherapie en psychomotorische therapie) en ondersteuning van opvoeders tijdens de schooluren. De opvoeders bieden hulp bij eetbegeleiding, apparatuur en verzorging. Daarnaast kunnen ze ook ondersteunen in de klaswerking of een individueel aanbod bieden buiten de klas. Bovendien voorzien we ook voor- en naschoolse opvang.


Leefgroepwerking woensdagen

Op woensdagnamiddag is er een aangepaste leefgroepwerking met bijzondere aandacht voor het bevorderen van zelfredzaamheid, welbevinden en zinvolle vrijetijdsbesteding. 


Vakantiewerking

Tijdens de vakanties en schoolvrije dagen, bieden wij opnieuw een aangepaste leefgroepwerking aan waarbij we de leefgroepen verdelen zodat er een aanbod gedaan wordt op niveau van ieder kind. Wij geven de kinderen een fijne vakantie met uitstappen, themaweken en leuke activiteiten. Ook tijdens de vakantie werken we aan zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en het algemene welbevinden.

 
Mobiele begeleidingen 

Wij begeleiden kinderen met een motorische beperking die school lopen in het reguliere onderwijs door hen in hun klas te ondersteunen. We ondersteunen de ADL-activiteiten van deze leerlingen. 

 
De mobiele begeleidingen vallen onder de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. 

Het aanbod schooldagen, woensdagnamiddagen en vakanties worden aangeboden binnen de niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening. Indien u wil instappen, dient u een A-doc te laten opstellen door het begeleidend CLB.


Bent u op zoek naar een antwoord op een specifieke zorgvraag, neem dan zeker contact op met Stefanie van den Perre. Zij bekijkt samen met u de verschillende mogelijkheden.

stefanie.vandenperre@windekindleuven.be