Samenwerking met het gewoon onderwijs

 

 

Het gewoon en buitengewoon zijn geen twee verschillende systemen: zij bouwen samen een onderwijs continuüm uit.

 

De centrale vraag is: welke zorg heeft dit kind op dit ogenblik nodig om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen?

  • Hoe groter de nood aan zorg, hoe meer het kind nood heeft aan ondersteuningsvormen – hoe groter de nood aan ondersteuning, hoe meer het kind zich naar rechts in het continuüm gaat begeven.
  • Hoe kleiner de nood aan ondersteuning, hoe meer naar links die ondersteuning te vinden zal zijn.