Sponsoring: legaten en duolegaten

 

Enkel door een testament op te stellen kan je jouw bezit of een deel ervan bestemmen voor een werk dat bijdraagt tot het verwezenlijken van je eigen idealen. Het opmaken van een testament hoeft niet ingewikkeld te zijn. Toch doe je er goed aan een notaris te raadplegen; die kan er voor zorgen dat alles goed en duidelijk geformuleerd is.

Bij een duolegaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen over aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen.

De techniek van het duolegaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten een iemand die hoge successierechten moet betalen (verre familie, neven, nichten en vrienden). De wet laat toe dat men een persoon als erfgenaam aanstelt zonder dat deze successierechten betaalt op voorwaarde dat een andere persoon of het goede doel deze successierechten voor zijn rekening neemt. Op deze manier kan je er voor zorgen dat je erfgenaam een groter bedrag overhoudt en tegelijk een goed doel steunt.

Windekind vzw is gemachtigd om bij testament legaten en duolegaten te ontvangen.