Cyclisch proces van handelingsplanning


het kader om een kwaliteitsvol onderwijsaanbod vorm te geven vanuit ontwikkelingsdoelen
=> Een curriculum op maat, aangepast aan de noden en mogelijkheden van elke leerling