BuBaO/BuSO Ervaringsleren

 

Het Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs organiseren onderwijs voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking. Men kan hier terecht vanaf de leeftijd van 2.5 jaar tem 21 jaar.

 

Doelen - aanbod

 

Het ervaringsgericht leren vertrekt van de mogelijkheden van de leerlingen. De leerlingen worden uitgedaagd om zoveel mogelijk te exploreren en te experimenteren. Het welbevinden van de leerlingen centraal. Het zich goed voelen en vandaaruit leren en ontwikkelen, is voor de doelgroep erg belangrijk. We willen onze leerlingen leren om betrokken te zijn op de omgeving en op die manier invloed uit te oefenen. Het onderwijsaanbod is daarom erg functioneel georganiseerd. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen. 

De leerlingen binnen de afdeling ervaringsleren hebben ieder heel verschillende mogelijkheden en zorgvragen. In samenspraak met de ouders en het multidisciplinair team wordt er een individueel traject uitgestippeld op maat van de leerling. We zoeken naar zinvolle doelstellingen die bijdragen aan hun ontwikkeling.

 

Afhankelijk de leeftijd, zorgvragen en mogelijkheden worden de leerlingen in klassen ingedeeld die zo goed mogelijk bij elkaar aansluiten. Er wordt wel gekozen om ook sterk klasoverschrijdend te werken zodat het aanbod voor de leerlingen nog meer kan worden afgestemd op hun noden. Op deze manier proberen we ook de wereld van de leerlingen stapsgewijs te vergroten. Ze maken kennis met andere leerlingen en leerkrachten.

 

Interdisciplinaire werking

Gezien de grote noden op vlak van onderwijs en zorg is er binnen deze afdeling een sterke samenwerking tussen leerkrachten, paramedici én opvoeders (vanuit MFC Onderweg). De opvoeders zorgen mee voor dagelijkse ondersteuning op vlak van verplaatsing, verzorging, voeding en veiligheid. Ze organiseren dit in functie van specifieke zorgbehoeften bij de leerlingen.