BuBaO type basisaanbod

 

Download hier de brochure: brochure basisaanbod

 

Het Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO) type basisaanbod voorziet een aanbod op maat voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen (tijdelijk) niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs.

 

                          

                               

 

Werkwijze

Binnen type basisaanbod werken we stap voor stap in het aanleren van kennis en vaardigheden. We bekijken wat een kind al kan en waar het nog begeleiding nodig heeft. Dit door middel van doorgedreven differentiatie, een interdisciplinaire samenwerking, klasondersteuning van therapeuten, kleinere klassen, een duidelijke structuur, aangepaste werk- en evaluatievormen, hulpmiddelen op maat van de leerling, klasoverschrijdende werking, ...

 

Leergebieden

In type basisaanbod komen dezelfde leerdomeinen aan bod als in het gewoon lager onderwijs, met extra nadruk op sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren. 

We vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich (terug) goed voelen op school en succeservaringen kunnen opbouwen. Een warme aanpak met oog voor welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling vinden we als school erg belangrijk. Leerkrachten worden hierbij ondersteund door de zonnewerking. 

We trachten onze leerlingen een correcte (werk)houding aan te leren om problemen oplossingsgericht aan te pakken. De psychomotorisch therapeut werkt klasondersteunend mee rond deze vaardigheden.

 

Wat na Windekind?

Tweejaarlijkse evaluatie type basisaanbod

Een inschrijving in type basisaanbod is in principe twee schooljaren geldig. Dit wil zeggen dat klasteam en CLB iedere twee jaar samen zitten om te spreken over het perspectief van de leerling. De uitkomst van deze evaluatie heeft 2 mogelijkheden:

- Het CLB stelt terug een verslag op (leerling kan met dit verslag in type basisaanbod blijven of op zoek gaan naar een gewone school en vraagt een IAC aan).

- Het CLB stelt geen verslag op (de leerling keert terug naar het gewoon onderwijs)

 

Overstap naar secundair

Leerlingen zijn in Windekind schoolverlater in het jaar dat ze 13 worden (dit is één jaar later dan in het gewoon onderwijs; al zijn er uitzonderingen mogelijk). De mogelijkheden zijn:

- Leerling stapt in binnen een 1B (met of zonder verslag/ IAC)

- Leerling stapt in binnen Buitengewoon Secundair onderwijs (met verslag)