BuBaO - GOK

 

In onze school staat alles in het teken van groei!

Groeien doen wij, Windekind, samen met de ouders en de leerlingen.

 

Gok 17-18                                                               

 

Ouders zijn welkom op onze school, ons gemeenschappelijk belang is hun kind, onze leerling. 

Groeien doen we samen! Betrokken ouders zorgen voor groei op alle vlakken.

 
Ouderbetrokkenheid is goed voor het vertrouwen en de prestaties van onze leerlingen, een zelfzekere leerling is fijn om in de klas te hebben en is ook thuis een gelukkiger kind. Het is een 2-richtingsverkeer, ouders en school moeten investeren. Ouders zijn partners waarmee de school in dialoog gaat! We praten als school zoveel mogelijk MET ouders.

 


Onze aandachtspunten zijn:

*Meer ouders op school

o.a. Ouderkliekje, oudercontacten, participatie op school, schoolfeesten, vieringen, kerstmarkt,…

*Duidelijke schriftelijke en mondelinge communicatie

o.a. Brievenbeleid, vormingen, GOK-doop, schoolpoortbeleid, …

*Vergroten van de kennis rond ouderondersteuning via vorming

*Drempelverlagende en positief verhogende initiatieven t.a.v. kansarme en anderstalige ouders