BuBaO type 4

Het Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO) type 4 organiseert onderwijs  voor kinderen tussen 2,5 en 13 jaar (verlenging mogelijk tot max. 15 jaar) met een lichamelijke, (neuro-) motorische en eventueel bijkomende beperking.

 

Doelen - Aanbod

We geloven dat elk kind kan leren. Elk kind doet dit op zijn eigen tempo en volgens zijn eigen mogelijkheden. We willen dat kinderen groeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid, dat ze hun mogelijkheden volledig ontwikkelen, dat ze volwaardig deel uitmaken van onze samenleving en dat ze zich goed voelen. De nadruk ligt op wat je kind kan.

 

Reeds vanaf de kleuterklas voorzien we een onderwijsaanbod op maat voor elk kind. Vanaf de lagere school werken we met 3 leerwegen, elk met een specifiek leertraject. We bekijken steeds samen welke leerweg voor jouw kind het meest geschikt is.

 

 

Interdisciplinaire werking

(zie interdisciplinaire samenwerking onder Windekind vzw)

We streven ernaar om binnen onze type 4-werking een paramedische omkadering te bieden, afgestemd op de individuele noden. In functie van de leeftijd en de noden van het kind kan de focus van het therapeutisch aanbod verschillen: gericht zijn op functies, op activiteiten en / of op participatie (problemen).

 

De therapeuten werken voornamelijk klasondersteunend. Bij uitzondering wordt er nog een individueel aanbod gedaan naar de kinderen.  Dit in het bijzonder bij kinesitherapeuten omdat we ons als type 4 - school bewust zijn van de grote nood eraan.

Individuele kinesitherapie kan nog:

  • Bij kleuters omwille van het belang van vroegtijdige ontwikkelingsstimulatie.
  • Bij leerlingen met ernstige respiratoire problemen.
  • Bij leerlingen met ernstige groot motorische problemen ( afhankelijk van score op GMFCS).
  • Bij leerlingen die postoperatief een grotere nood hebben.

 

Meerdere orthopedische firma’s komen langs op school om de eventuele hulpmiddelen van uw kind verder op te volgen.

 

Binnen onze type 4-werking gaat ook de nodige aandacht naar de medische zorgbehoeften van je kind. Kinderverzorgsters en verpleegkundigen staan mee in voor de dagdagelijkse hygiëne en verpleegkundige handelingen. Zij helpen je kind op weg om ook op dit vlak zo zelfstandig mogelijk te zijn /worden. We kunnen eveneens rekenen op medische expertise van artsen verbonden aan onze vzw. Met medische vragen kan je als ouder - zo je dit wenst - ook bij hen terecht.