BuSO type 4 OV 1

 

Het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) organiseert een aanbod op maat voor jongeren tussen 13 en 21 jaar met een motorische en/of meervoudige problematiek, waarbij men de jongeren zo goed mogelijk probeert voor te bereiden op het leven na de school op vlak van: WONEN, WERKEN en VRIJE TIJD.

 

Doelen - Aanbod

In onze BuSO-afdeling bereiden wij de jongeren voor op hun verdere leven na de school. We willen dat onze jongeren groeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid, dat ze hun mogelijkheden volledig ontwikkelen, dat ze zich goed voelen en volwaardig deel uitmaken van onze samenleving. Dit vertaalt zich in ons lespakket in vakken zoals woonvaardigheden, maatschappelijke vorming, ICT, …

 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze jongeren leren hoe ze met anderen omgaan. Dit bieden we aan binnen RSV, waar relationele en seksuele vorming wordt gegeven. Dit gebeurt thematisch, steeds rekening houdend met de mogelijkheden van de leerlingen. De jongeren worden voorbereid op het functioneren binnen een dagcentrum, een tehuis niet-werkenden of binnen vrijwilligerswerk.

 

Onderwijsprogramma

De afdeling cognitieve leerklassen bestaat uit twee pedagogische eenheden, namelijk RSO en CSO.  Omdat we geloven in een gedifferentieerd onderwijsaanbod, verschilt het vakkenpakket in beide eenheden. We hanteren twee criteria om de jongeren te groeperen, namelijk  leeftijd en cognitieve mogelijkheden.

  • Leeftijd: De jongeren starten in de groep RSO en krijgen bepaalde vakken in functie van hun leeftijd. Vanaf de leeftijd van 16 jaar schuiven de jongeren door naar CSO.
  • Cognitieve mogelijkheden: de vakken waarbij de cognitieve verwerking centraal staat, worden klasoverschrijdende niveaugroepen gemaakt op basis van cognitieve mogelijkheden.

Voor een overstap naar CSO wordt rekening gehouden met de kalenderleeftijd. Daarnaast spelen factoren zoals sociale maturiteit, cognitieve mogelijkheden, grootte van beide eenheden, vragen van ouders,… een rol in de beslissing om hetzij vroeger, hetzij later dan de leeftijd van 16 jaar de overstap te maken.

Wanneer de leerlingen van de cognitieve leerklassen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, gaan zij over naar de finaliteitsklas. Deze bereidt jongeren voor op hun leven na het BuSO.

 

CSO + 16 jaar
Cognitief en Sociaal Onderwijs

RSO - 16 jaar

Redzaamheids- en Sociaal Onderwijs

WSO / ervaringsleren

Welbevinden en Sociaal Onderwijs
Men richt zich specifiek op de groep jongeren met een ernstig meervoudige handicap.

(meer info bij 'aanbod - ervaringsleren')

Finaliteitswerking voor + 18 jarigen

Persoonlijke toekomstplanning krijgt een centrale plaats. Jongeren krijgen de kans om ervaringen op te doen met een SMT (sociaal maatschappelijke training).