GON begeleiding

Doelgroep

GON staat voor geïntegreerd onderwijs. Het is een samenwerkingsvorm tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Windekind voorziet GON begeleiding voor leerlingen met:

  • neuro-motorische stoornis (type 4)
  • autismespectrumstoornis (type 9)

Om beroep te kunnen doen op GON begeleiding heb je een (gemotiveerd) verslag nodig (fase 2 in het zorgcontinuüm: uitbreiding van zorg). Voor meer informatie kan je terecht bij onze GON coördinatoren (gon.coordinatie@windekindleuven.be).

 

 

Team

In Windekind kiezen we voor een multidisciplinair GON-team, volgens dit principe:

1 directie
45% therapeuten: kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten
45% pedagogisch-didactisch: leerkrachten, orthopedagogen, psychologen
10% GON-coördinatie/-administratie

Deze multidisciplinariteit zorgt voor verschillende invalshoeken en een brede kijk. We hechten dan ook veel belang aan onze teamwerking (1x/2weken), waar de nadruk ligt op collegiale consultatie.

 

Inhoud van GON begeleiding

De zorgvragen van het kind, de leerkracht(en) en het zorgteam van de school en het aanbod van GONbegeleiding dienen op elkaar afgestemd te worden. We vertrekken van de noden en werken dus vraaggestuurd. Daarnaast hanteren we de principes van handelingsgericht werken en leggen we het accent op systeemversterkend werken. Om een GON-begeleiding te doen slagen, geloven we in de kracht van overleg. De GON-begeleidingstijd bedraagt maximum 80 minuten per week en kan flexibel ingezet worden. De GON-begeleidingstijd gaat niet enkel naar het kindgericht werken maar omvat deze drie luiken:

  • systeemversterkend werken: leerkracht- en schoolteamgericht
  • leerlinggericht werken in functie van de klas
  • overleg met ouders en buitenschoolse instanties